KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
Kapłan Alojs Andricki 
Kapłan Alojs Andricki

 

list biskopa Joachima Reinelta

na wšě wosady Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa,

wozjewjeny na swjedźenju Křćeńcy Knjeza,

njedźelu, 9. januara, 2011

 

terminy

 

wjace wo kapłanje Alojsu Andrickim na

 

www.andricki.de

 

abo

 

www.kaplan-andricki.de

 

pokazka

na wideowu instalaciju,

kotruž zhotowi w nadawku Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

wideowa wuměłča Sonja Toepfer z Wiesbadena

wjace fotow

 pokazka za kulisy

pokazka na dźenik wuměłstwoweho filma
 

wjace wo tym w Tag des Herrn z 12. septembra 2010

 

Přenjesenje popjelnicow kapłana Alojsa Andrickeho, fararja Aloysa Scholzeho a kapłana dr. Bernharda Wenscha sobotu, 5. februara, do Drježdźanskeje katedrale - fotowe impresije

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008