KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
Čehodla ma so Alojs Andricki zbóžnoprajić?
 
Kapłan Alojs Andricki bu swojeje zahoriteje wěry do Chrystusa dla wot nacionalsocialistow zajaty a skónčnje do Dachauskeho kaceta tyknjeny. Tam je dale konsekwentnje po swojej křesćanskej wěrje žiwy był a skónčnje 28lětny swoje žiwjenje přisadźił. Tutu smjerć je cyrkej jako martrarstwo připóznała. Wone je jedne z wuměnjenjow za zbóžnoprajenje.
Dalše wuměnjenje za zbóžnoprajenje je nadpřerězne přikładne křesćanske žiwjenje. Mnozy swědkojo runje tole wo kapłanje Alojsu Andrickim wobswědčeja. Wón je jako křesćan druhim z přikładom, dokelž je so jasnje po ewangeliju wusměrjał. Swoje dobre počinki je tež jako měšnik w dušepastyrskej słužbje zasadźał a z tym druhich za Chrystusa zahorił.
Hižo hnydom po Druhej swětowej wójnje a tež pozdźišo je so přeco zaso na kapłana Alojsa Andrickeho spominało a na jeho přikład pokazało. Tež tajke wobstajne česćowanje w ludźe Božim je jedne z wuměnjenjow, zo by so scyła zbóžnoprajenski proces zahajił, štož je so na Božej mši z Drježdźansko-Mišnjanskim biskopom Joachimom Reineltom 2. julija 1998 w Róžeńće stało.
wjace wo Aloju Andrickim

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008