KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Časy křižerskich procesionow

Zeitübersicht der Osterreiterprozessionen

 

puć tam | Hinweg_____________________________

PROCESION

PROZESSION

cil

reiten nach

wot (hodź.)

ab

(Uhr)

dóńdu (hodź.)

an

(Uhr)

městna

Orte

Budyšin

Bautzen

Radwor

Radibor

10.30 12.15 BUDYŠIN, Cyrkwinske naměsto, Móst měra, Smoličanski puć, Ćemjercy, Zajdow, Mały Wjelkow, Chelno, RADWOR

BAUTZEN Kirchplatz, Friedensbrücke, Schmoler Weg, Temritz, Kleinseidau, Kleinwelka, Cölln, RADIBOR

Ralbicy

Ralbitz

Kulow

Wittichenau

9.15  12.15

RALBICY, Konjecy, Šunow, Sulšecy, Salow, KULOW

RALBITZ, Cunnewitz, Schönau, Sollschwitz, Saalau, WITTICHENAU

 

Kulow

Wittichenau

Ralbicy

Ralbitz

 9.20  12.00

KULOW, Hózk, Koćina, Konjecy, RALBICY

WITTICHENAU, Hoske, Kotten, Cunnewitz, RALBITZ

Chrósćicy

Crostwitz

Klóšter

Kloster

 12.15  14.30

CHRÓSĆICY, Zejicy, do Swinjarnje w 13.30 hodź; wot Swinjarnje w 14.15 hodź.; PANČICY-KUKOW (KLÓŠTER MARIJINA HWĚZDA)

CROSTWITZ, Siebitz, in Schweinerden 13.30 Uhr, ab Schweinerden 14.15 Uhr, PANSCHWITZ-KUCKAU (KLOSTER ST. MARIENSTERN)

Klóšter

Kloster

Chrósćicy

Crostwitz

12.45 14.15

PANČICY-KUKOW (KLÓŠTER MARIJINA HWĚZDA), Stara Cyhelnicy, CHRÓSĆICY

PANSCHWITZ-KUCKAU (KLOSTER ST. MARIENSTERN), Alte Ziegelscheune, CROSTWITZ

Radwor

Radibor

Baćoń

Storcha
11.45 13.45

RADWOR, Čorny Hodler, Miłkecy, Stróžišćo, Haslow, BAĆOŃ

RADIBOR, Schwarzadler, Milkwitz, Strohschütz, Dreikretscham, STORCHA

Baćoń

Storcha

Radwor

Radibor
11.45
13.45

BAĆOŃ, Haslow, Łahow, Zarěč, Króńca, Łuh, Chasow, RADWOR

STORCHA, Dreikretscham, Loga, Saritsch, Krinitz, Luga, Quoos, RADIBOR

Njebjelčicy

Nebelschütz

Wotrow

Ostro
12.00
14.00
NJEBJELČICY, Serbske Pazlicy, Miłoćicy, Jawora, WOTROW

NEBELSCHÜTZ, Wendischbaselitz, Miltitz, Jauer, OSTRO

Wotrow

Ostro

Njebjelčicy

Nebelschütz
12.00
14.00
WOTROW, Jawora, Miłoćicy, NJEBJELČICY

OSTRO, Jauer, Miltitz, NEBELSCHÜTZ

 

 

 

puć wróćo  | Rückweg___________________________________

PROCESION

PROZESSION

městnosć

wotjěchanja

startet in

wot

(hodź.)

ab

(Uhr)

dóńdu (hodź.)

an

(Uhr)

městna

Orte

Budyšin

Bautzen

Radwor

Radibor

14.45 16.30 RADWOR, Boranecy, Lubochow, Ćichońca, BUDYŠIN (Židow, Mikławsk, tachantska cyrkej, Cyrkwinse naměsto)

RADIBOR, Bornitz, Lubachau, Teichnitz, BAUTZEN (Seidau, Nikolaifriedhof, Dom, Kirchplatz)

Ralbicy

Ralbitz

Kulow

Wittichenau

15.15  18.00

KULOW, Hózk, Koćina, Konjecy, RALBICY

WITTICHENAU, Hoske, Kotten, Cunnewitz, RALBITZ

Kulow

Wittichenau

Ralbicy

Ralbitz

15.00  18.00

RALBICY, Konjecy, Šunow, Sulšecy, Salow, KULOW

RALBITZ, Cunnewitz, Schönau, Sollschwitz, Saalau, WITTICHENAU

Chrósćicy

Crostwitz

Klóšter

Kloster

 14.30  17.00

PANČICY-KUKOW (KLÓŠTER MARIJINA HWĚZDA), Wudwor, Worklecy, Korazcy, CHRÓSĆICY

PANSCHWITZ-KUCKAU (KLOSTER ST. MARIENSTERN), Höflein, Räckelwitz, Caseritz, CROSTWITZ

Klóšter

Kloster

Chrósćicy

Crostwitz

15.00 17.30

CHRÓSĆICY, Zejicy, do Swinjarnje w 16.30 hodź; wot Swinjarnje w 17.00 hodź.; PANČICY-KUKOW (KLÓŠTER MARIJINA HWĚZDA)

CROSTWITZ, Siebitz, in Schweinerden 16.30 Uhr, ab Schweinerden 17.00 Uhr, PANSCHWITZ-KUCKAU (KLOSTER ST. MARIENSTERN)

Radwor

Radibor

Baćoń

Storcha
15.30 17.30

BAĆOŃ, Haslow, Stróžišó, Miłkecy, Čorny Hodler, RADWOR

STORCHA, Dreikretscham, Strohschütz, Milkwitz, Schwarzadler, RADIBOR

Baćoń

Storcha

Radwor

Radibor
15.30
17.30

RADWOR, Čorny Hodler, Miłkecy, Stróžišćo, Haslow, BAĆOŃ

RADIBOR, Schwarzadler, Milkwitz, Strohschütz, Dreikretscham, STORCHA

Njebjelčicy

Nebelschütz

Wotrow

Ostro
15.30
17.00
WOTROW, Jawora, Miłoćicy, NJEBJELČICY

OSTRO, Jauer, Miltitz, NEBELSCHÜTZ

Wotrow

Ostro

Njebjelčicy

Nebelschütz
15.30

17.30

NJEBJELČICY, Serbske Pazlicy, Miłoćicy, Jawora, WOTROW

NEBELSCHÜTZ, Wendischbaselitz, Miltitz, Jauer, OSTRO

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008