KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 1. meje 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
  na prěnjej stronje wo tym, što zamóže Boža smilnosć wšitko zdokonjeć  
       

što je bamž Benedikt XVI. w swojim jutrownym poselstwje hladajo na situaciju w Bliskim wuchodźe prajił a z kotrymi słowami je tež Serbow strowił

 

       


kotra relikwija so tutu njedźelu na zbóžnoprajenskej Božej mši bamža Jana Pawoła II. na Pětrowym naměsće w Romje wustaji

 
     

 Foto: kna 

  wo informaciji z Vatikana k dopomnjenkam serbskich družkow, kotrež su na swojim dźaknym putnikowanju spočatk februara w Romje bamžej darili  
     

  

 

w jutrownym rozmyslowanju šefredaktora wo wulkej hnadźe a Božej miłosći

 
       

wo najwjetšim swjedźenju křesćanstwa w katolskich Serbach – mozaik fotow wšitkich křižerskich procesionow a  wjace fotow dźakneje Božeje mšě křižerjow

 

– křižerska statistika

 
     

 

  wo maćeri mnohich sotrow, kotraž je před 50 lětami swoje prěnje rjadniske sluby złožiła  
     

 

wo hibićiwej farskej sekretarce, kotraž je swoje dźěło na Chróšćanskej farje zakónčiła  
       
POKIWY  
       
 ● Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008