KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 2. oktobra 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
wo njewidźomnych přewodnikach  
       

wobšěrnje wo bamžowym wopyće Němskeje

što je swjaty wótc wo Lutheru prajiłwjace fotow wo zetkanju ze zastupjerjemi ewangelskeje cyrkwje

 

Foto: kna

     

 

što po wuprajenju bamža mać Boža wučiwjace fotow wo marijanskim nyšporje w Etzelsbachu z 90.000 wěriwymi

 

Foto: kna

     

 

 

što ma bamža přewodźacy fotograf wobkedźbować

 

Foto: kna

       
 

kak je swjaty wótc wěriwych w NDR pohódnoćił

wjace fotow KNA

a wjace fotow Katolskeho Posoła wo Božej mši ze swjatym wótcom w Erfurće

 
       
wo namołwje bamža k jednoće a ponižnosći kaž tež jeho wuprajenju, zo pochadźa škoda na cyrkwi wot liwkich křesćanowwjace fotow wo wigiliji z młodostnymi a zakónčacej Božej mši bamžowskeho wopyta  

Foto: kna

       

kak staj Serbaj na rozdźělne wašnje a na rozdźělnymaj městnomaj hač na centimetry před swjateho wótca přišłojwjace fotow

 

Foto: kna

       
wo wulkej napjatosći profesionelnych hudźbnikow lochkeje melodije dla – a to wšo dla bamžoweho wopyta  

Foto: kna

       
wo dobrej naledźe na farskej zahrodźe – wjace fotow wo swójbnym swjedźeju w Ralbicach  
       
wo wopyće Njebjelčanskich wěriwych pola swojeho něhdyšeho fararja na lětušim wosadnym wulěće  
       
kak su wobydlerjo Domu swjateje Ludmile swój patronatny swjedźeń woswjećili – wjace fotow  
       
što k nutřkownemu pokojej dowjedźe – wjace fotow wo nyšporje, na kotrymž buchu konjace zapřahi požohnowane  
       
POKIWY  
 

dalši specielny pokiw:

Ludowe nakładnistwo Domowina namołwja dźěći a staršich:
Pósćelće nam swoje modlitwy!
Zhromadne modlenje je wjele dźěćom zepěra. Tola próstwu a dźak před Bohom do słowow splesć, njeje přeco scyła tak lochko. Knižka z wuběrom rańšich a wječornych paćerjow, paćerjow do jědźe a po jědźi, modlitwow we wosebitych situacijach kaž w chorosći a druhich naležnosćach móhła dźěćom při tym pomocna być.
Někotre paćerje su we Wosadniku, w Spěwarskich a druhdźe wozjewjene. Dźědojo a wowki, star­ši abo kubłarki w pěstowarni pak znaja hustohdy dalše hrónčka. A snano su sej dźěći ni­mo toho rjane modlitwy same wumyslili. Wo wšitke tajke prosy Ludowe nakładnistwo Do­mowina, zo bychu so do naspomnjeneje knižki přiwzać móhli. Pósłać měli je hač do 30. nowembra na adresu: Ludowe nakładnistwo Domowina (LND), Sukelnska / Tuchmacherstr. 27, 02625 Budyšin abo na e-mailowu adresu
modlitwy@domowina-verlag.de. Na pilnych zapósłarjow ča­kaja małe myta: Mjez wšěmi wulosuje LND tři rjane knihi ze Smolerjec kniharnje.

 

 

Foto: kna

 
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008