KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 3. apryla 2011

 

pisa mjez druhim

  Übersicht deutsch
  čehodla je kóžda njedźela laetare-njedźela  
       

wo nowym njewšědnje młodym nawodźe ukrainskeje grjeksko-katolskeje cyrkwje

 

       Foto: kna

wo ludowej chorosći čisło dwaj

 
     

 Foto: kna 

  što chce katolski biskop Joachim Reinelt w Budyskej cyrkwi swjateho Pětra najradšo hnydom a z podpěru swojeho ewangelskeho sobubatra Jochena Bohla wostronić –  wjace fotow wo póstnym seminarje w Smochćicach   
       
 

čehodla so kapłan Alojs Andricki bjezmała scyła z duchownym stał njeby a wo druhich dopomnjenkach Marty Hantušoweje wo swojim bratru, kotryž ma so lětsa zbóžnoprajić

 
       
w KNOTWIŠĆU wo knize, w kotrejž so młodźinje wěra katolskeje cyrkwje na lochce zrozumliwe wašnje předstaja  
     

 

  w KNOTWIŠĆU wo rozžohnowanju dołholětneje referentki  
     

 

w KNOTWIŠĆU wo tym, zo su młodźi mužojo wot 18 lět, kotřiž wo tym přemysluja, hač su snano za słužbu Bohu a blišemu do měšnistwa powołani, na informaciske dny do Erfurtskeho měšniskeho seminara přeprošeni  
       

wo rozbitym karanje na prědowanju swójbneho putnikowanja – wjace fotow

 
       
  wo přeprošenju na nóc wujednanja do Róžanta  
       
POKIWY  
       
 ● Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008