KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 3. julija 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

a pisa mjez druhim

   
  na prěnjej stronje wo žórle wšěch hnadow    
       

wo kardinalu, kotryž je architekt Berlinskeho arcybiskopstwa był a štwórtk, 30. junija, na sćěhi ćežkeje chorosće zemrěł

 

     

 

wo dejmantnym měšniskim jubilaru

   
     

Foto: kna 

  wo złotym měšniskim jubilaru – wjace fotow    
     

 

 

wo slěbornym měšniskim jubilaru – wjace fotow wo dźaknej Božej mši

fota ze Zdźěrje

wosadny swjedźeń

   
       
wo rozwažnym a nihdy njepřechwatnym fararju – wjace fotow    
     

 

  wo zaćišćach Berlinjana, kotryž poby na zbóžnoprajenju Alojsa Andrickeho    
     

 

 

wo rodźenej Zhorjelčance, kotraž móže so zbóžnoprajić

   
       
na kotre wašnje su kemšerjo w Dobrošicach patronatny swjedźeń a 20lětne wobstaće swojeje kapałki woswjećili – wjace fotow  
       
wo bamžowskich nowinach, kotrež buchu před 150 lětami załožene  
       
POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008