KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 4. septembra 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
  na prěnjej stronje wo nadawku, wo kotryž měł so kóždy křesćan starać  
       

što wočakuje noweho Berlinskeho arcybiskopa w swojim zastojnstwje

 
     

Foto: kna

 

čehodla je Chróšćanski cyrkwinski chór k swjedźenjej swjateho Bartrołmja w pólskim Dźiałoszynje pobył – wjace fotow

 
     

 

 

kotry hłowny nadawk za sebje widźi nowy Zhorjelski biskop w swojej diecezy
– spočatk 
 –  biskopska swjećizna
  –  Boža mša
   –  wućah a zetkanja
    –  wopon a wopismo

 
     

 

 

w KNOTWIŠĆU wo zaćišćach serbskich putnikow, kotřiž přebywachu na swětowym zetkanju młodźiny w Madridźe – wjace fotow

 
     

 

wo cyrkwi w Kamjencu, kotraž je tež kulturny pokład za město a wokolinu

 
     

 

wo rjadnicy, kotraž je swój złoty rjadniski jubilej woswjećiła  
       
wo clownje, kotryž njeje jenož małych přihladowarjow w Radworju zahorił – wjace fotow  
       
POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008