KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 6. měrca 2011

 

pisa mjez druhim

  Übersicht deutsch
  na prěnjej stronje wo fundamenće křesćanskeho jednanja, křesćanskeje lubosće a zamołwitosće  
       

kotry biskop nawjeduje po demisiji kardinala Sterzinskeho nachwilnje Berlinske arcybiskopstwo

 

       Foto: kna

kak so nowe technologije po měnjenju bamža tež na cyrkej wuskutkuja

 
     

 Foto: kna 

  wo wulkomyslnymaj daromaj za natwar po powodźenju w klóštrje Marijinym Dole    
     

 Foto: kna  

 

štó je nowy katolski wojerski biskop

 
     

 Foto: kna  

wo zaćišćach młodeho Serba před měsacom w Christchurch w Nowoseelandskej    
     

   

  hdźe su dźědojo a wowki ze swojimi wnučkami bibliske nócne pućowanje dožiwili – wjace fotow  
       
wo ponowjenej internetowej stronje wo Alojsu Andrickim  
       

wo jubilaru, wo kotrymž so praji, zo wotmołwja kaž žiwy leksikon

   
       
  wo nimale zabytej póstniskej čapce a w stawiznje za dźěći wo Hancynym njewostudłym póstnym woporje    
       
  kotry prědar ma hdźe a ke kotrej temje póstne prědowanje – tu je přehlad    
       
  hdźe su seniorojo tombolu z małymi mytami dožiwili – wjace fotow    
       
hdźe su najrjeńši kostim mytowali  
       
POKIWY  
       
 ● Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008