KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 7. awgusta 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
  na prěnjej stronje wo dowěrje, kotraž zwjazuje a natwarja  
       

što wuchadźa z lětneje statistiki biskopskeje konferency nastupajo ličbu katolikow w Němskej - wjace informacijow

 
     

 

čehodla je w Njebjelčicach při cyrkwi wulki awtowy kran stał – wjace fotow

 
     

 

 

na kotre wašnje su dźěći w Kamjenej z wosadnym fararjom „prědowali“ 

 
     

 

 

w KNOTWIŠĆU, što su młodostni na swojim putnikowanju do Krupki dožiwili – wjace fotow

 
       

wo spěwnym njedźelnym popołdnju z hosćimi w něhdyšim Zdźěrjanskim hrodźe – wjace fotow 

 
     

 

POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008