KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 9. januara 2011

 

pisa mjez druhim

  Übersicht deutsch
  na prěnjej stronje wo dopjelnjenym času  
       
 

wo serbskim nošerju pěstowarnjow, kotryž swjećeše zašłe dny kulowatu róčnicu – wjace fotow

 

 

     

 

 

wo dźěćoch, kotřiž su z dwójnym nadawkom tež serbske swójby wopytali

 
     

  

  wo serbskej Božej nocy w Kulowje a tam spěwacych ministrantach – wjace fotow    
     

 

 

wo křesćanskich hodach a zymskich wjeselach w hudźbje

 – hodowny nyšpor w Róžeńće


– hodowny koncert w Radworju

 
     

 

wo kónclětnym meditaciskim nyšporje w Baćonju – wjace fotow    
       

wo serbskich studentach, kotřiž su sej do sněha dojěli – wjace fotow

 
     

 

wo hodowničce wěriwych Zdźěrjanskeje kónčiny – wjace fotow  
       
wo duchownej hudźbje w Chrósćicach, kotraž je připosłucharjow wobkuzłała – wjace fotow  
       
na kotre wašnje su dźěći wobydlerjow Domu swjateje Ludmile zwjeselili – wjace fotow  
       
POKIWY  
       
 ● Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008