KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 9. oktobra 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
za koho je kwasna hosćina spřihotowana  
       

k čemu je arcybiskop Zollitsch na zahajenskej Božej mši nazymskeje plenarneje konferency němskich biskopow namołwjał

 

Foto: kna

     

 

kotra postawa w Kulowje bu z darami restawrowana a zaso poswjećena - wjace fotow

 

     

 

 

wo serbskim ewangelskim fararju a kěrlušerju, kotryž je so před 200 lětami narodźił

 

Foto: SKA

       
 

wo beneficnej kopańcy serbskeje wubranki přećiwo Budissy Budyšin II a kelko je so z pomocu sporta za hłód tradacych w Somaliji nahromadźiło – wjace fotow

 
       
w KNOTWIŠĆU, štó je w koparskim turněrje dekanatneje młodźiny pokal „Alojsa Andrickeho“ dobył – wjace fotow  

       
wo duchownym koncerće chóra a instrumentalistow Budyskeho Serbskeho gymnazija w Kulowskej cyrkwi – wjace fotow  

       
na kotre wašnje su dźěći Ralbičanskeje pěstowarnje domchowanku swjećili – wjace fotow  
       
što je składnostnje 100lětneho wobstaća katolskeje serbskeje pěstowarnje w Radworju planowane – tule nadrobniše informacije  
       
POKIWY  
 

dalši specielny pokiw:

Ludowe nakładnistwo Domowina namołwja dźěći a staršich:
Pósćelće nam swoje modlitwy!
Zhromadne modlenje je wjele dźěćom zepěra. Tola próstwu a dźak před Bohom do słowow splesć, njeje přeco scyła tak lochko. Knižka z wuběrom rańšich a wječornych paćerjow, paćerjow do jědźe a po jědźi, modlitwow we wosebitych situacijach kaž w chorosći a druhich naležnosćach móhła dźěćom při tym pomocna być.
Někotre paćerje su we Wosadniku, w Spěwarskich a druhdźe wozjewjene. Dźědojo a wowki, star­ši abo kubłarki w pěstowarni pak znaja hustohdy dalše hrónčka. A snano su sej dźěći ni­mo toho rjane modlitwy same wumyslili. Wo wšitke tajke prosy Ludowe nakładnistwo Do­mowina, zo bychu so do naspomnjeneje knižki přiwzać móhli. Pósłać měli je hač do 30. nowembra na adresu: Ludowe nakładnistwo Domowina (LND), Sukelnska / Tuchmacherstr. 27, 02625 Budyšin abo na e-mailowu adresu
modlitwy@domowina-verlag.de. Na pilnych zapósłarjow ča­kaja małe myta: Mjez wšěmi wulosuje LND tři rjane knihi ze Smolerjec kniharnje.

 

 

Foto: kna

 
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008