KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 10. apryla 2011

 

pisa mjez druhim

  Übersicht deutsch
  na prěnjej stronje wo dźiwje, kotryž je Jězus na swojim přećelu Lacarusu skutkował  
       

wo biskopje, kotryž wostanje po swojich 75. narodninach po woli bamža w swojim zastojnstwje

 

       Foto: kna

što je kardinal Kasper na sympoziju „Liturgija cyrkwje“ wo njedźelach a róčnych časach cyrkwje prajił

 
     

 Foto: kna 

  kotry němski telewizijny sćelak zbóžnoprajenje bamža Jana Pawoła II. live z Roma přenjese  
     

 Foto: kna  

 

čehodla ma so Alojs Andricki zbóžnoprajić

 
       
wo nowym widźomnym znamjenju Chrystusa w Radworju – wjace fotow  
     

 

  w KNOTWIŠĆU wo wudźělenju swjateho sakramenta firmowanja w Radworju – wjace fotow  
     

 

...  a w Chrósćicach – wjace fotow  
       

wo wotewrjenju wustajeńcy Serba w financnym ministerstwje w Drježdźanach – wjace fotow

 
       
  čehodla so hłowne twarjenje katolskeje pěstowarnje w Radworju zwottorha – wjace fotow  
       
wo rědko předstajenej hudźbnej twórbje w klóšterskej cyrkwi  
       
wo agilnej 85lětnej Serbowce, kotraž stara so do dźensnišeho wo zajimawe seniorske dopołdnja w Budyšinje  
       
POKIWY  
       
 ● Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008