KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 10. julija 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
  na prěnjej stronje wo njewobmjezowanym polu  
       

koho je swjaty wótc za noweho Berlinskeho arcybiskopa pomjenował, kotryž chce „najprjedy dóńć, słuchać, hladać a ludźi zeznać“

 
     

Foto: kna

čehodla dyrbi so nowy Zhorjelski biskop bórze po swojej biskopskej swjećiznje hišće raz na krótki čas do Erfurta podać

 
     

 

 

na kotre městno je so mólba zbóžneho Alojsa Andrickeho swjatočnje přenjesła – wjace fotow wo putnikowanju na Marije wopytanja

přichad procesionow na putnikowanju na Marije wopytanja

 

wjace wo mólbje kapłana Alojsa Andrickeho

 
     

 

 

wo lubjenej Božej mši Bratrowstwa a dobrej zhromadnosći kemšerjow – wjace fotow

 
       
wo duchownym koncerće, kotryž su serbscy brigadnicy do swojeho wotjězda do južneho Tirola wuhotowali – wjace fotow  
     

 

  wo předstajenju duchowneju twórbow k zakónčenju Smochčanskeho hudźbneho lěća  
     

 

 

wo pisanych balonach a kłobuku na kemšach swójbneje njedźele w Smochćicach – wjace fotow

 
       
wo wosobinskich dopomnjenkach serbskeho měšnika na njeboh kardinala Sterzinskeho  
       
wo wudźělenju swjateho firmowanja w Budyšinje  
       
na kotre wašnje móža so Serbja kónc septembra z bamžom w Erfurće zetkać  
      Foto: kna  
štó je „Čorny młyn“ wopytał - wjace fotow  
       
POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008