KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 11. decembra 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje wo štyrjoch swěčkach našeho žiwjenja     
       


što je Benedikt XVI. nastupajo wočakowanje Knjeza w adwenće prajił

 

Foto: kna

     

 

čehodla je so prawicarski ekstremist wukřćić dał a so samo na słužbu jako dušepastyr přihotuje

 

Foto: kna

     

 

za koho je lětuša hodowna akcija TCM „Łužica pomha“ myslena – wjace fotow  

       
 

kotre zajimawosće su samostejacy ze serbskich wosadow wo Božich narodkach w serbskich cyrkwjach zhonili – wjace fotow

 

       
 

wo šestej zasadźe čitanja Swjateho pisma

wurězk ze Stareho zakonja: 2 Sam 11,1 – 12,25

 

Foto: kna

       

što su serbske swójby w Smochćicach na zhromadnych adwentnych dnjach dopóznali

 

       
wo hodownej akciji Towarstwa swjateje Filomeny – wjace fotow  

       

w KNOTWIŠĆU wo adwentničce, na kotrejž bě lětsa tójšto hinak hač zašłe lěta

 

       
wo hudźbnym nyšporje w Radworju – wjace fotow  
       
wo rjanych hudźbnych poskitkach, kotrež wobydlerjo Domu swjateje Ludmile w adwentnym času dožiwja – wjace fotow  
       
wo 90lětnej jubilarce z Kanec, kotraž móc a wućek w dowěrje do Boha namaka  
       
POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008