KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 12. junija 2011

 

přeje wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam a dobroćelam hnadypołne a radostne swjatki 

  Übersicht deutsch
 

a pisa mjez druhim

   
  čehodla měło zbóžnoprajenje kapłana Alojsa Andrickeho naše duše z nowym wohenjom Swjateho Ducha napjelnić  
       

tule podawamy wobšěrne informacije k zbóžnoprajenju kapłana Alojsa Andrickeho swjatkownu póndźelu w Drježdźanach 

 

dalše informacije (wudate wot biskopstwa)

 

plan sektorow na Božej mši před katedralu

 

swjedźenski program (wudaty wot biskopstwa)

 

dźakny swjedźeń serbskich wosadow njedźelu, 19. junija, w Radworju z přehladnej kartu (na druhej stronje)

 

     

 

 koho móže Chorwatska wobohaćeć  
     

 

  što je Towarstwo Cyrila a Metoda na česć Alojsa Andrickeho wudało – wjace fotow  
     

 

  wo wulkim swjedźenju ewangelskich wěriwych w Drježdźanach a na kotre wašnje su katolscy Serbja k jeho poradźenju přinošowali – wjace fotow  
       
hdźe su wobdźělnicy kubłanskeje jězby KEG jimace duchowne pućowanje po krajach a kontinentach nazhonili  
     

 

  kotre čestne zastojnstwo je biskop Reinelt Radworskemu fararjej Šćěpanej Delanej spožčił  
     

 

  w přihoće na zbóžnoprajenje kapłana Alojsa Andrickeho, što je farar Józef Nowak 1946 na poswjećenju wopomnjenskeje tafle na Radworskim kěrchowje wo swojim sobubratře prědował  
       
  na kotre wašnje so w telewizijnym sćelaku K-TV tele dny aktiwne žiwjenje katolskich Serbow předstaja  
       
  hdźe su pacienća ambulantneje słužby maltezow njedawno na dowolu pobyli – wjace fotow  
       
  wo wotběhu wulkeho dźakneho swjedźenja serbskich wosadow po zbóžnoprajenju, kotryž budźe 19. junija w Radworju – tule wobšěrny přehlad a karta z wažnymi městnami w Radworju  
       
  što ma so swjatki póndźelu na zbóžnoprajenju kapłana Alojsa Andrickeho w Drježdźanach wobkedźbować - hlej horjeka  
       
POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008