KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
 Wot městna poniženja na městno powyšenja
Popjelnicy kapłana Alojsa Andrickeho, fararja Aloysa Scholzeho a kapłana dr. Bernharda Wenscha w swjatočnym procesionje do katedrale přenjesene

 Fota: Rafael Ledźbor

 

 

 

 

Něhdźe 3.000 ludźi, mjez nimi mnoho wěriwych ze serbskich wosadow, je so na Schiessgasse w Drježdźanach zhromadźiło, zo bychu w swjatočnym procesionje popjelnicy třoch martrarjow do katedrale přenjesli. Zastupjerjo Drježdźanskich kapałnikow popjelnicy runje ze Stareho katolskeho kěrchowa přinjesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serbske chorhoje a banery njejsy přewidźeć móhł ...

 

 

 

 

 

 

 

 Do procesiona zarjadowachu so tež ryćerjo Swjateho rowa z Jerusalema (prědku). 

 

 

 

 Drježdźanscy kapałnicy spěwachu před cyrkwju Našeje knjenje.

 

 

 

 Ewangelski sakski krajny biskop Jochen Bohl wočakowaše procesion před cyrkwju Našeje knjenje a postrowi zhromadźenych.

 

 

 Drježdźansko-Mišnjanski biskop Joachim Reinelt podźakowa so biskopej Bohlej za jeho słowa.

 

 Mužojo z Radworskeje wosady přewzachu nosydło z popjelnicami před cyrkwju Našeje knjenje.

 

 Radworski farar Šćěpan Delan njeseše w procesionje podobiznu kapłana Alojsa Andrickeho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lěkar dr. Stefan Bulank, kotryž přisłuša rjadej ryćerjow Swjateho rowa w Jerusalemje. 

 

 Marta Hantušowa (naprawo) dožiwi druhi króć w žiwjenju, zo je popjelnica jeje bratra Alojsa Andrickeho w cyrkwi Najswjećišeje Trojicy w Drježdźanach. 

 

 

 

 

 

 

 

 W katedrali wobrubi nimo kapałnikow tež chór serbskeho gymnazija z Budyšina słownu Božu słužbu.

 

 

 Radworski farar Šćěpan Delan předčita krótkobiografiju kapłana Alojsa Andrickeho serbsce a němsce.

 

 

 

 

 

 

 

 Popjelnicy na přechodnym městnje w podzemju cyrkwje.

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008