KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 14. awgusta 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
  na prěnjej stronje wo woprawdźitym žórle žiwjenja  
       

što je nowej abatisy klóštra Marijineje Hwězdy w mjezsobnym wobchadźe jara wažne – wjace fotow

 
     

 

kelko młodostnych Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa je so na swětowe zetkanje młodźiny do Španiskeje podało – wjace informacijow

 
     

 

 

čehodla bu w Kiewje po lěće 1680 hakle nětko zaso katolski biskop do swojeho zastojnstwa zapokazany

 
     

 

 

wo swjatym, kotryž je před 70 lětami swoje žiwjenje za swójbneho nana podał

 
       

čehodla swjećeše so na swjedźenju swjateho Ławrjenca w Minakale ekumeniski nyšpor – wjace fotow

 
     

 

wo wosebitej hudźbnej chłóšćence, kotruž dožiwichu we „Wječornym začuwanju“ w Njebjelčicach – wjace fotow  
       
POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008