KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 15. meje 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
  wo durjach, kotrež wjedu do swobody  
       

wo wotkryću najstaršeje delnjoserbskeje noticy – wjace fotow

 

     

 

 

wo derje zrosćenym mnohostronskim cyłku – wjace fotow wo swjedźenju 30lětneje Chróšćanskeje sportoweje jednotki

 
     

 

  wo wozrodźenju jutrowneho jěchanja w sewjernych Čechach – wjace fotow  
     

 

 

wo prěnjej probje z wosom serbskich chórow wobstejaceho cyłka za zbóžnoprajensku Božu mšu – wjace fotow

 
       

kak su seniorojo Serbskeho šulskeho towarstwa po słowjanskich slědach w kónčinje Beeskow-Storkow pućowali

 

 
     

 

  kak su so chori a starši ludźo posylnjeni ze sakramentami wróćili – wjace fotow wo jich putnikowanju do Róžanta  
     

 

wo alarmje, zasadźenju a pomocy – wjace fotow wo dźaknych kemšach wohnjowych wobornikow w Róžeńće  
       
kak du młodostni krok po kroku na puću žiwjenja – wjace fotow wo firmowanju w Njebjelčicach  
       
zo měli tež na dróze jako křesćan jednać – wjace fotow wo požohnowanju bikerow w Ralbicach  
       
kak běštaj sej w młodosći zbóžny Jan Pawoł II. a Alojs Andricki podobnaj – wjace fotow wo nyšporje Towarstwa Cyrila a Metoda w Róžeńčanskej swjatnicy  
       
kak su w Baćonju ze žonami křižerske jěchanje wuhódnoćili – wjace fotow    
       
POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008