KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 16. oktobra 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje wo kubłanišću w Radworju, kotrež skutkuje w duchu zbóžneho, kiž bě sam chowanc tutoho  
       

što měło so po měnjenju zastupowaceho předsydy Němskeje biskopskeje konferency w Europje znowa wotkryć

 

Foto: kna

     

 

k čemu je bamž w Němskej zelenu swěcu dał

 

Foto: kna

     

 

 

wo zbóžnymaj, kotrejuž česćowanje je nětko tež oficialnje w Němskej móžne

 

Foto: kna

       
 

kotre nadawki widźi nowy młodźinski biskop Karl-Heinz Wiesemann w swojim zastojnstwje

 

Foto: kna

       
wo něhdyšim prezidenće Centralneho komiteja katolikow Němskeje, kotryž je tele dny jubilejne narodniny woswjećił  

Foto: kna

       
kotra swjata měła so po měnjenju mnohich biskopow na cyrkwinsku wučerku pozběhnyć  

Foto: kna

       
wo jeničkej katolskej serbskej pěstowarni na swěće, kotraž je so před sto lětami załožiła – wjace fotow  
       
kotry podźěl su křesćenjo po dopóznaćach něhdyšeho ZDF-korespondenta w NDR a krajach něhdyšeho Waršawskeho pakta na politiskim přewróće měli – wjace fotow  
       
w stawiznje za dźěći wo pisanym dubikowym šaće  

Foto: kna

       
kotry spěw su dźěći na kubłanskim dnju 1. a 2. lětnika we Worklecach zeznali – wjace fotow  
       
wo njewšědnym narodninskim darje Budyšana - wjace  
       
POKIWY  
 

dalši specielny pokiw:

Ludowe nakładnistwo Domowina namołwja dźěći a staršich:
Pósćelće nam swoje modlitwy!
Zhromadne modlenje je wjele dźěćom zepěra. Tola próstwu a dźak před Bohom do słowow splesć, njeje přeco scyła tak lochko. Knižka z wuběrom rańšich a wječornych paćerjow, paćerjow do jědźe a po jědźi, modlitwow we wosebitych situacijach kaž w chorosći a druhich naležnosćach móhła dźěćom při tym pomocna być.
Někotre paćerje su we Wosadniku, w Spěwarskich a druhdźe wozjewjene. Dźědojo a wowki, star­ši abo kubłarki w pěstowarni pak znaja hustohdy dalše hrónčka. A snano su sej dźěći ni­mo toho rjane modlitwy same wumyslili. Wo wšitke tajke prosy Ludowe nakładnistwo Do­mowina, zo bychu so do naspomnjeneje knižki přiwzać móhli. Pósłać měli je hač do 30. nowembra na adresu: Ludowe nakładnistwo Domowina (LND), Sukelnska / Tuchmacherstr. 27, 02625 Budyšin abo na e-mailowu adresu
modlitwy@domowina-verlag.de. Na pilnych zapósłarjow ča­kaja małe myta: Mjez wšěmi wulosuje LND tři rjane knihi ze Smolerjec kniharnje.

 

 

Foto: kna

 
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008