KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 17. julija 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
  na prěnjej stronje wo přirunanju, w kotrymž rěči so wo witanych a njewitanych rostlinach  
       

wo zahajenju za cyrkej wažneho dialogoweho procesa

 
     

Foto: kna

w kotrym tradicionelnym telewizijnym wusyłanju swjaty wótc krótko do swojeho wopyta w Němskej porěči

 
     

Foto: kna 

 

kelko pjenjez je so hižo za nowu Lipšćansku cyrkej nawdało

 
     

 

 

kotre insignije je tachant, swjećacy biskop Jurij Weinhold, kanonikej Šćěpanej Delanej přepodał – wjace fotow

 
       

w kelko rěčach je so Boža mša z festiwalnymi hosćimi w Chrósćicach swjećiła – wjace fotow

impresije z folklornofestiwalneje soboty

impresije z folklornofestiwalneje njedźele

 
     

 

  štó je z wosobinskimi dopomnjenkami jězbu Wotrowskich wosadnych do Čech porjeńšił  
     

 

 

što su Budyscy seniorojo w Koćinje, Čornym Chołmcu a Łazu dožiwili

 
       
kotre městna chce bamž w septembru w Němskej wopytać a hdźe chcedźa jeho Serbja dožiwić  
     

Foto: kna  

čehodla je na putnikowanju dźěći we wołtarnišću časnik stał – wjace fotow  
       
 wo nowej serbskej knize za dźěći  
       
POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008