KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 18. septembra 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
  wo Božej lubosći, kotraž je wjace hač sprawnosć  
       

kak so město Erfurt na wopyt bamža přihotuje

 
     

 

wo biskopskim žohnowanju za jubilejne pory Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

 
     

 

 

wo čiłosći lubowaceje wutroby, kotraž je zakład za Bože žohnowanje – wjace fotow wo putnikowanju serbskich wosadow na swjedźenju Marije naroda do Róžanta

 
       
 

zo je swjaty wótc njedźělomnosć mandźelstwa wobkrućił

 
     

Foto: kna

wo młodej žonje, kotraž je so w lubosći cyle Chrystusej podała – wjace fotow wo wěčnej profesy sotry Dolores w Marijinej Hwězdźe  
       

wo Serbowkach, kiž su so rozsudźili, do klóštra hić – wjace fotow wo přednošku na zetkanju samostejacych w Smochćicach

 
       
wo wopomnjenskim koncerće k 80. posmjertnym narodninam Jana Bulanka z duchownymaj twórbomaj  
       
w KNOTWIŠĆU wo přiwzaću wosadneje młodźiny w Chrósćicach a wopyće krajneje wustajeńcy w Zhorjelcu – wjace fotow  
       
što su seniorojo z Kamjenca a dalši, kotrychž Caritas zastaruje, na nazymskim wulěće dožiwili – wjace fotow  
       
kak su měšnicy Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa do ródneje wsy zbóžneho Alojsa Anrickeho putnikowali – wjace fotow    
       
POKIWY  
       
  tole měli putnicy, kotřiž chcedźa so na Božej mši z bamžom w Erfurće wobdźělić, wobkedźbować

    dalše informacije tule

 
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008