KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 18. decembra 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje wo wěcach, kotrež njebychmy za móžne měli  

       
 

na koho dopomina tafla na domje TCM, kotraž bu w Budyšinje wotkryta – wjace fotow

 

       
komu bě jimace zarjadowanje w Radworskej „Meji“ wěnowane – wjace fotow  

       

wo našim časopisu, kotryž móže dobry mosćik z domiznu a zdobom rjany hodowny dar być – skazanski formular 

 

       
wo pjenježnym narodninskim darje, kotryž je so tydźenja klóštrej přepodał  
       
wo awtoru a wučerju w Róžeńće, kotryž je swoje 65. narodniny woswjećił  
       
  z kotrymi starosćemi ma so rjadnica w Brazilskej bědźić – wjace fotow  
      Foto: kna 
  kotry jubilej biskopski pomocny skutk za Łaćonsku Ameriku lětsa swjeći – wjace informacijow     
       
  wo myslach ke knize Tima Meškanka „Kultura w słužbje totalitarneho režima“ – wjace     
       
  wo duchownej hudźbje třeću adwentnu njedźelu w Marijinej Hwězdźe – wjace fotow    
       
wo dźiwadłowej hrě a rapje sněhoweho muža w Jaseńcy – wjace fotow  
       
kotre drohoćinki su sej wuměnkarjo KEG na swojej adwentničce w klóštrje Marijinej Hwězdźe wobhladali    
       
POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008