KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 19. junija 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

a pisa mjez druhim

   
  wo wulkim podawku wosebje za katolskich Serbow a dokumentuje bamžowy dekret zbóžnoprajenja kapłana Alojsa Andrickeho  
       

w rozmyslowanju wo tym, štó móže zbóžnoprajenje w tym abo tamnym wuwabić

 

     

 

što je bamž Benedikt XVI. swjatkowničku wo prěnim serbskim zbóžnym prajił  
     

 

  wo přihotowanskim triduumje na zbóžnoprajenje    
       
  zahajenje w Budyskej tachantskej cyrkwi – wjace fotow  
     

 

  wigilija při pomniku swjateju Cyrila a Metoda – wjace fotow  
       
putnikowanje serbskich wosadow swjatkowničku do Róžanta – wjace fotow  
     

 

  kak je farar Měrćin Deleńk kapłana Alojsa Andrickeho w swojim prědowanju  swjatkowničku w Róžeńće wopisał – a tule cyłkowny tekst  
     

 

 

wo wulkim swjedźenju zbóžnoprajenja prěnjeho Serba

   
       
 

Boža mša před katedralu – impresije do kemšow 

   – wjace fotow z Božeje mšě 

 
       
  što je biskop Joachim Reinelt w swojim prědowanju ze sadu „Nětko tola  započće!“ měnił – a tule serbski přełožk jeho prědowanja  
       
  Serbski projektowy chór – wjace fotow  
       
  wo pisanym programje a zetkanjach kołowokoło katedrale – wjace fotow  
       
  wo kónčnym nyšporje w katedrali z překwapjenku z chóra – wjace fotow  
       
wo nowej křini za popjelnicy třoch měšnikow-martrarjow – wjace fotow  
       
hdźe je so nowy plesternak-kopolak wotkrył a na koho ma dopominać – wjace fotow  
       
wo prapremjerje jimaceje dźiwadłoweje hry wot a za młodostnych w Drježdźanskej Wulkej zahrodźe – wjace fotow  
       
wo Radworčankach, kotrež su so na njewšědne wašnje na zbóžnoprajenje do Drježdźan podali  
       
wo nowej knize z listami kapłana Alojsa Andrickeho, kotraž je w čěskim nakładnistwje wušła  
       

a hišće jedyn pokiw w zwisku ze zbóžnoprajenjom:

serbski telewizijny magacin WUHLADKO wěnuje so swjedźenjej zbóžnoprajenja kapłana Alojsa Andrickeho WUHLADKO tu w interneće

 
       
POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008