KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 21. awgusta 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
  na prěnjej stronje wo swjatym Pětrje něhdy a znamješkach na dźensnišich karosach  
       

na kotre wašnje je zbóžny bamž Jan Pawoł II. na swětowym zetkanju młodźiny w Madridźe prezentny był – wjace informacijow wobdźělnikow Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa 

 
     

Foto: kna 

wo čim je so muž z Łužicy na wysokej horje z Bohom rozmołwjał

 
     

Foto: kna 

 

čehodla je dezignowany Berlinski arcybiskop Rainer Maria Woelki w Čerwjenej radnicy pobył

 
     

Foto: kna

 

kotra sotra je w Budyskim klóšterku złoty rjadniski jubilej woswjećiła – wjace fotow

 
       

što su starši ludźo na lětnim swjedźenju Carity w Njebjelčicach dožiwili – wjace fotow

 
     

 

POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008