KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
 Wulka mólba z pohibliwymi wobrazami
Wuměłstwowy film „Andricki. Wuznaće“ w Budyšinje premjeru měł
 Fota: Rafael Ledźbor
Režiserka Sonja Toepfer
Tomaš Kliman, pochadźacy z Radworja, předstaja w filmje kapłana Alojsa Andrickeho. 
 
Młody dźiwadźelnik Tomaš Kliman
Stara bróžeń w Časecach bě jedne městno, hdźež so jednotliwe sceny nahrawachu.
 
 
 
W Měrćinkec bróžni w Baćonju
Zajimawy wobraz nasta na woknje z pruhow słónca.
Takle zapopadny filmowa kamera slónčne pruhi.
Filmowy team ze Sonju Toepfer (nalěwo při kamerje) je loni mjez druhim pola Měrćinkec w Baćonju sceny za wuměłski widejowy film „Andricki. Wuznaće“ natočił.
Hotowa widejowa instalacija
Na nowinarskej konferency wutoru, 18. januara, w Drježdźanach - Michael Baudisch, nowinarski rěčnik Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa, biskop Joachim Reinelt, wuměłča Sonja dźiwadźelnik Toepfer a Tomaš Kliman (wotlěwa)
 
 
 
 
 
 
 
Fotowe impresije z premjerneho předstajenja filma štwórtk, 20. januara, w Budyšinje.
Budyski wyši měšćanosta Christian Schramm

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008