KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 25. septembra 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
  zo woznamjenja domchowanku swjećić, so Bohu dźakować a dary dźělić  
       
wo wopyće bamža Benedikta XVI. w Němskej a woSerbach, kotřiž su jeho na prěnim dnju blisko dožiwili – wjace fotow  
     

 

wo benedikciji noweje abatisy, kotraž praji, zo je wona kaž na prěnim dnju putnikowanja

wjace fotow w cyrkwinej łódźi

    wjace fotow z chóra

        dalše fota

 
     

 

 

wo kubłanskej jězbje Chróšćanskeje wosady do wokoliny Würzburga, hdźež je jich tam bydlaca znata serbska lěkarka wodźiła – wjace fotow

 
       
 

wo wobrubjenju Božeje mšě přez serbski chór w čěskej stolicy – wjace fotow

 
     

Foto: kna

wo kolesowarskej putniskej jězbje na slědach třoch profetow-wuznawarjow – wjace fotow  
       

wo němskimaj knižkomaj, kotrejž wotkrywatej tež mnohim domoródnym njeznate bohatosće serbskeje Łužicy – Wo Krabat das Zaubern lernte & Wo der Wendenkönig seine Schätze versteckt hat

 
       
POKIWY  
       
  tole měli putnicy, kotřiž chcedźa so na Božej mši z bamžom w Erfurće wobdźělić, wobkedźbować

    dalše informacije tule

 
       
 

dalši specielny pokiw:

Ludowe nakładnistwo Domowina namołwja dźěći a staršich:
Pósćelće nam swoje modlitwy!
Zhromadne modlenje je wjele dźěćom zepěra. Tola próstwu a dźak před Bohom do słowow splesć, njeje přeco scyła tak lochko. Knižka z wuběrom rańšich a wječornych paćerjow, paćerjow do jědźe a po jědźi, modlitwow we wosebitych situacijach kaž w chorosći a druhich naležnosćach móhła dźěćom při tym pomocna być.
Někotre paćerje su we Wosadniku, w Spěwarskich a druhdźe wozjewjene. Dźědojo a wowki, star­ši abo kubłarki w pěstowarni pak znaja hustohdy dalše hrónčka. A snano su sej dźěći ni­mo toho rjane modlitwy same wumyslili. Wo wšitke tajke prosy Ludowe nakładnistwo Do­mowina, zo bychu so do naspomnjeneje knižki přiwzać móhli. Pósłać měli je hač do 30. nowembra na adresu: Ludowe nakładnistwo Domowina (LND), Sukelnska / Tuchmacherstr. 27, 02625 Budyšin abo na e-mailowu adresu
modlitwy@domowina-verlag.de. Na pilnych zapósłarjow ča­kaja małe myta: Mjez wšěmi wulosuje LND tři rjane knihi ze Smolerjec kniharnje.

 

 

Foto: kna

 
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008