KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 25. decembra 2011

 

 

  Übersicht deutsch
  Wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam a dobroćelam Katolskeho Posoła přejemy žohnowane hody. Dźakujemy so zdobom za wšu wopokazanu dowěru, swěru a pomoc.
Redakcija
   
 

pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje wo potajnstwje hodowneho dara  

       
 

kotru hudźbnu chłóšćenku su gymnaziasća lětsa na swojim adwentnym koncerće předstajili – wjace fotow

 

       
štó je chorych a starych na jich adwentničce we Worklecach překwapił – wjace fotow  

       

kotry zaćišć je Bachowy „Hodowny oratorij“ w připosłucharjach w Rakecach zawostajił – wjace fotow

 

       
w hodownej stawiznje wo mužomaj, kotrajž staj so na hnadownym městnje zetkałoj  
      Foto: kna
wo mało znatej formje předstajenja Jězusoweho naroda – wjace fotow  
       
  wo jubilaru, kotryž je před wjace hač 20 lětami nawod Njebjelčanskeho cyrkwinskeho chóra přewzał  
       
  wo bamžu Aleksandru VI., mnichu Savonaroli a mólbje Madonny di Foligno, kotruž móža wopytowarjo Statneje wuměłskeje zběrki w Drježdźanach hišće hač do 8. januara widźeć    
       
  w stawiznje za dźěći wo najmjeńšim jandźelku a Betlehemskej hwězdźe    
       
  wo adwentnej paradźe hórnikow w Annabergu-Buchholzu – wjace fotow    
       
što je basnik Michał Nawka (1885-1968) wokoło hód 1916 jako rekrut po puću z Jěžowa do Radworja začuwał  
       
POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008