KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 27. měrca 2011

 

pisa mjez druhim

  Übersicht deutsch
  na prěnjej stronje wo „kapkach“, kotrež móhli lěpje wužić  
       

kak bu Straßburgski wusud nastupajo swjate křiže w šulach w Němskej přiwzaty

 

       Foto: kna

kotry wopomnjenski dźeń ma cyrkej za přichodneho zbóžneho Jana Pawoła II. předwidźany

 
     

 Foto: kna 

  wo čim měło so po měnjenju vatikanskeho rěčnika hladajo na hrožacu katastrofu w nuklearnej milinarni w Japanskej rozmyslować  
     

 Foto: kna

 

što chowa so za „strategiskej aliancu“ z katolskej cyrkwju, wo kotruž so ruskoprawosławna cyrkej prócuje

 
     

 Foto: kna

čehodla so ekumena ze zhromadnej swačinu započnje – wjace fotow wo druhim póstnym seminarje  
     

 

  w serialu k zbóžnoprajenju kapłana Alojsa Andrickeho wo „Bobaku“ a „Narodnej šuli“  
     

 

wo kubłanskimaj dnjomaj za dźěći we Worklecach a Chrósćicach – wjace fotow   
       

W KNOTWIŠĆU wo nócnym modlenju serbskich młodostnych w Ralbicach

 
       
  W KNOTWIŠĆU tohorunja, što su Baćońscy firmujomni w Nowej Cali a Eisenhüttenstadće dožiwili – wjace fotow  
       
  wo tym, zo je so prěni króć Boža mša w serbskej rěči w němskim radijowym sćelaku wusyłała – wjace fotow    
       
  wo nowej knižce za dźěći, kotraž je w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła– tule wjace    
       
POKIWY  
       
 ● Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008