KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 29. meje 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
  wo woprawnjenej nadźiji  
       

wo wopyće wěriwych z wosady, w kotrejž je Alojs Andricki jako kapłan skutkował, w jeho ródnej wsy

 

     

 

što su serbscy samostejacy w měsće němskeju klasikarjow wo katolskim žiwjenju zhonili – wjace fotow

 
     

 

  k smjerći arcybiskopa Karela Otčenášeka, kotryž bě dlěje hač 60 lět z biskopom, ale jenož dźesać lět rezidowacy  
     

 

 

kak je woda z rěki Jordana Konjecy tola docpěła – wjace fotow wo putniskej jězbje přewažnje serbskeje skupiny do Israela

 
       

w KNOTWIŠĆU, zo njeměli so młodźi firmowani zamylić dać, ale so hišće wědomišo angažować – wjace fotow

 
     

 

  wo marijanskej parli w Pólskej – wjace fotow wo putnikowanju serbskeje skupiny do Lichenja  
     

 

kak su w Njebjelčicach na nyšporje rejowali  

       
tule podawamy přidatnje wobšěrne informacije k zbóžnoprajenju kapłana Alojsa Andrickeho, přihotowanskemu triduumej a dźaknemu swjedźenjej w Radworju (z Katolskeho Posoła, 22. meje 2011)  
       
POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008