KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 31. julija 2011

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
  na prěnjej stronje wo dźiwapołnym rozmnoženju a hosćinje za wšěch  
       

wo brutalnym njeskutku w Norwegskej a kak jón bamž posudźuje

 
     

Foto: kna

wo konwertěrowanju dweju ewangelskeju fararjow, z kotrejuž je jedyn ze swojej swójbu mjeztym do farskeho twarjenja w Chrósćicach zaćahnył

 
     

 

 

wo Połžidowce z němskimi a litawskimi korjenjemi, kotraž je ghetto a ruske wuhnanstwo přežiwiła a kak dźensa na Němcow a Rusow zhladuje – wjace fotow

 

 
     

 

 

što su dźěći na swojim putnikowanju do zašłosće po něhdyšej wikowanskej dróze Via Regia dožiwili – Zhorjelc docpěli

– přihoty w Smochćicach

        – zahajenje z biskopom Reineltom

              – wotchad putniskeho ćaha

                    – prěnja stacija: Budyšin

 
       

wo zhromadnej namołwje předsydy Němskeje biskopskeje konferency kaž tež předsydy Rady ewangelskich cyrkwjow, hłód tradacym w Africe pomhać - wjace informacijow

 
     

 

POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008