KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

1. julija 2012

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje, što woznamjenja so Jězusa dótknyć
 

       
wo knize, kotraž je k 100. narodninam biskopa Gerharda Schaffrana wušła
 
      Foto: kna


wo serbskim ewangelskim cyrkwinskim dnju w Husce a na kotry jubilej je předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda wěrybratrow přeprosył

 
       
čehodla je Radworska wosadna rada pola oblatskich patrow pobyła – wjace fotow
 
       
wo poswjećenju ponowjeneje Chrystusoweje postawy w Pěskecach a čehodla ma nětko swětłu barbu – wjace fotow
 
       

što su čłonojo Kartela Ruperta Mayera w „Měrowym měsće“ dožiwili

 
      Foto: kna

wo bójskim prawje a wulkim ćerpjenju nastupajo pastoralnje praweho wobchadźenja z dźělenymi znowazmandźelenymi

 
      Foto: kna
wo towaršliwej zhromadnosći a łužiskej kołojězbje – wjace fotow wo patronatnym swjedźenju w Dobrošicach
 
       
što su Budyscy seniorojo na swojim wulěće do Lipska dožiwili
 
       Foto: kna
wo złotym jubilaru-měšniku, kotryž rady wupomha, hdźež je nuza  
       
što su Radworscy seniorojo w namjeznych kónčinach Pólskeje a Ochranowje dožiwili – wjace fotow  
       

tu hišće dalše impresije z Europiady

 

  połfinale w Ralbicach

     mały a wulki finale w Budyšinje

   
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008