KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

3. junija 2012

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
kak so kruh skulojći, kiž wjedźe přez konkretne napominanja Jězusa k mjezsobnej lubosći zaso k Bohu
 

       
wo dowěrje bamža k swojim najblišim sobudźěłaćerjam
 
      Foto: kna


wo poslednjej fazy wjacelětneho ponowjenja Kulowskeje farskeje cyrkwje – wjace fotow

 
       
wo wuznaću k tradiciji nałožka, ke křesćanstwu a k Bayerskej a paralelach k serbskim křižerjam – wjace fotow
 
      Foto: kna
wo zastupnistwje w nabožnych a narodnych naležnosćach, wo duchownym dorosće kaž tež wo krutych a solidnych swójbach – wjace fotow wo putnikowanju serbskich wosadow swjatkownu póndźelu na hnadowne městno w Róžeńće
 
       

wo patronje winicarjow a wjesnej kapałce w Kulowskej wosadźe – wjace fotow

 
       

wo dwacetym swjatym křižu we Wotrowje – wjace fotow

 
       
wo literarnych žadnostkach, kotrež so poskićeja a požadaja – wjace fotow  
       
wo personelnej změnje w dušepastyrstwje chorownje  
       
wo přezpólnymaj hromaj za dźěći z duchownymaj temomaj  
       

wo rysowance Serbowkow z Londona pochadźaceje mjeztym 95lětneje wuměłče

 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008