KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 5. februara 2012

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje wo swojoraznym triptychonje  

       
  wo rodźenej Zhorjelčance, kotraž je za ewangelij swědčiła a kotraž je so k česći wołtarjow pozběhnyła  

      Foto: kathbild.at/Rupprecht
na kotre wašnje su biblisku njedźelu w klóšterku wopominali  

       

w rozmyslowanju wo zbóžnym Alojsu Andrickim, našim hnadownym městnje a wo nas

 

       
w interviewje wo žonje, kotraž je holocaust přežiwiła, a so tydźenja ze Serbami zetkała – wjace fotow  
       
wo njedawno wušłej knize Trudle Malinkoweje, w kotrejž zaběra so z pohrjebnišćowej kulturu a serbskej rěču w Rownom – wjace fotow  
       

što su šulerjo 7. a 8. lětnika na swojimaj kubłanskimaj dnjomaj we Worklecach dožiwili

 
       

čehodla je so na přepodaću ponowjeneje šule w Radworju wo starym serbskim hrónčku z 19. lětstotka rěčało

 
       
  koho Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. wutrobnje přeprošuje, zo bychu so na prózdninske dny w Zakopanym přizjewili  
       
POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008