KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 6. meje 2012

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje, hdźe ma čłowjek „swoje doma“ a hdźe je „zakorjenjeny“  

       
wo biskopje, kiž je swoju słužbu ze skutkownym angažementom, stajnym šarmom a jimacej přećelnosću wukonjał – wjace fotow wo rozžohnowanju biskopa Joachima Reinelta na wuměnk
 
       


na koho je Benedikt XVI. na generalnej awdiency 2. meje spominał

 
      Foto: kna
što sej Caritas za chudych a mało zasłužacych wot chorobnych kasow žada
 
       
čehodla měła katolska cyrkej po měnjenju prezidenta bamžowskeje medijoweje rady w interneće bóle prezentna być  
      Foto: kna

kotry podawk je Towarstwo Cyrila a Metoda loni najbóle zaběrał – wjace fotow wo hłownej zhromadźiznje

zarjadowanja k 150. róčnicy TCM a Katolskeho Posoła

 
       

što su wopytowarjo na 10. beneficnym koncerće we Łazku dožiwili – wjace fotow – 1. dźěl – wjace fotow – 2. dźěl

 
       
wo symbolu wobstajnosće a zhromadnosće – wjace fotow wo dźaknej Božej mši składnostnje poswjećenja Pěskečanskeje kapałki před 20 lětami
 
       
wo poswjećenju ponowjeneho swjateho křiža w Chrósćicach – wjace fotow  
       
čehodla je ewangelski Serb z Delnjeje Łužicy do Triera putnikował – wjace fotow  
       
w KNOTWIŠĆU wo prěnjomejskim nyšporje při pomniku japoštołow Słowjanow – wjace fotow  
       
na kotre wašnje bu něhdyša serbska słužowna židowskeho spisowaćela počesćena  
       
štó měł z rjadnicami paradizowu zahrodu ponowić – wjace fotow wo prěnich dźěłach w klóštrje Marijinej Hwězdźe  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008