KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

7. oktobra 2012

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
wo tym, zo móžeš so drje na Božu pomoc nadźijeć, ale zo maš so přiwšěm sam tež napinać
 

     
wo tym, zo maja so na biskopskej synodźe nowe scenarije dešifrěrować a zo so „Lěto wěry“ zahaji  

Foto: kna

       

wo demisiji Erfurtskeho biskopa, kotryž je diecezu 31 lět nawjedował, a štó to nětkole w mjezyčasu čini

 

Foto: kna

       
wo tym, što chcedźa němscy biskopja nastupajo znowazmandźelenych dźělenych činić  

Foto: kna

 

 

     

wo nowym nawodźe ekumeniskeje komisije Němskeje biskopskeje konferency

 

Foto: kna

       
wo tym, zo će stwórba zdźerži, jeli sam stwórbu zdźeržiš – wjace fotow wo požohnowanju konjacych zapřahow na nyšporje w Chrósćicach  
       
wo třoch zakćěwacych pětrklučach – wjace fotow wo Božej mši na domchowance w Chrósćicach z najrjeńšej žnjenskej krónu Sakskeje  

       
wo poměrje mjez Domowinu a zastupjerjemi cyrkwje za čas NDR
   
       
wo tym, hdźe je swójbny kolesowarski wulět Bratrowstwa wjedł – wjace fotow   
       
wo nowej předsydce Zjednoćenstwa katolskich kubłarjow Sakskeje (KEG), kotraž je znowa Serbowka  
       
wo tym, zo bu Wechselburgski benediktinski klóšter samostatny priorat – wjace fotow  
       
wo wjacorych přičinach so dźakować – wjace fotow wo domchowance a rentnarskim popołdnju w Radworju  
       
wo swójbnym swjedźenju na domchowance w Ralbicach – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008