KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 8. januara 2012

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje wo wšelakich žołmach žiwjenja  

       
 

k čemu je Taizéska zhromadnosć na 34. europskim zetkanju młodźiny w Berlinje namołwiła

 

      Foto: kna
što je předstajenje oratorija „Zyma“ w Radworskej cyrkwi w přihladowarjach wuskutkowało – wjace fotow  

       

na kotre wašnje je rodźeny Časčan z Łužicy do zapadneje Němskeje ćeknył

 

       
wo duchownym wokřewjenju na poslednim dnju lěta w Baćonju – wjace fotow  
       

wo žonje z Baćońskeje wosady, kotraž je 30 lět swěrnu słužbu w cyrkwi wukonjała a kotrejž je so wosada na kónclětnym nyšporje podźakowała

 
       
  wo beneficnym hodownym koncerće chóra Lipa w Róžeńće – wjace fotow   
       
  wo darowanskej akciji, kotraž ma saněrowanje klóšterskeje cyrkwje podpěrać    
       
wo žiwej a wjesołej wosadźe, kotraž dyrbi bjez swójskeho fararja wuńć  
       
na kotre wašnje móža ludźo we Łužicy potrěbnym dźěćom z Běłoruskeje pomhać  
       
što su młode serbske swójby přez silwester w Schmiedebergu dožiwili – wjace fotow  
       
w rozmyslowanju wo realistiskich a njerealistiskich předewzaćach na spočatku lěta  
      Foto: kna
POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008