KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

8. julija 2012

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
kotru składnosć njeměli zapasć
 

       
što widźi nowy prefekt kongregacije za wěru jako swój hłowny nadawk
 
      Foto: kna


wo slěbornym biskopskim jubileju w Zhorjelcu – wjace fotow

 
       
wo přepodaću dara, kotryž na woblubowaneho Mišnjanskeho biskopa Otta žiwje dopomina – wjace fotow
 
       
wo potajnej mocy z lubozneho pohladnjenja – wjace fotow wo putnikowanju katolskich Serbow na swjedźenju Marije wopytanja
 
       

za kim je złoty jubilar młodych ludźi nawučił so prašeć a što je jeho samoho pohnuło, so na puć duchownstwa podać – wjace fotow wo měšniskim jubileju emeritowaneho kanonika Bena Šołty

 
       

wo wustajeńcy w škleńčanym zachodźe Kulowskeje šule – wjace fotow

 
       
wo předstajenju najwoblubowanišeho serbskeho oratorija na eksponowanym městnje w Praze – wjace fotow
 
       
wo Božej mši z kardinalom a mnohimi Sokołcami na Hradčanach – fota wo ćahu na Sokołskim zlěće
 
       
wo 500lětnej cyrkwi w Kamjencu, kotraž bě něhdy klóšterska, potom Boži dom ewangelskich Serbow a kotraž je nětko tež sakralny muzej – cyłkowy program
 
       

wo orientaliskich jědźach a aktiwnym hudźenju w Smochčanskim Domje biskopa Bena – wjace fotow wo swójbnej njedźeli

   
       
wo nowym wobrazowym zwjazku „W katolskich Serbach“ z fotami Maćija Bulanka wot Serbskich Nowin a tekstami fararja Gerata Wornarja, šefredaktora Katolskeho Posoła – wjace wo serbskim wudaću 
wjace wo němskim wudaću
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008