KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

9. decembra 2012

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje wo wopyće, kotryž wočakujemy
 

       
na kotry „wulki swjedźeń wěry“ je arcybiskop Zollitsch přeprosył  

Foto: kna

       
štó je nowy Regensburgski biskop  
       
wo beneficnym koncerće, hdźež by klepotanje twjerdych pjenjez spěwanje myliło – wjace fotow wo spěwnym wječoru za akciju TCM-„Łužica pomha“  
       

wo dwójnym jubileju, kotr tele dny wopominamy

 
       

wo zhladowanju na 150lětne stawizny TCM a časopisa Katolski Posoł a što sej předsyda towarstwa do přichoda přeje

 
       
w KNOTWIŠĆU, na kotre wašnje měli so duchownje a ze skutkami na Jězusowy přichad přihotować – wjace fotow wo adwentničce dekanatneje młodźiny w Njebjelčicach  
 
   
  kotrej wjerškaj w dźěławosći je předsydka Kulowskeho Bratrowstwa w zašłym lěće mjenowała – wjace fotow wo hłownej zhromadźiznje  
       
wo přemóžacym wuslědku hodowneje akcije Towarstwa swjateje Filomeny  
       
 

wo zhromadnej dohodownej akciji Katolskeho Posoła, Wuhladka a Serbskeho rozhłosa

 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008