KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

10. junija 2012

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
wo znamjenju lubosće a swěry
 

       
kak maja wosady po wuprajenju bamža ze znowazmandźelenymi dźělenymi wobchadźeć

 
      Foto: kna


w dopomnjeću wo spěchowarju słowjanskeje wzajomnosće 

 
       
wo japoštole Němskeje, oblatskim patrje, młodym Serbje, podawku ze 14. lětstotka a puću nadźije – wjace fotow
 
       
wo serbskej drasće z dwojim wuznaćom – wjace fotow
 
       

wo myslach Serba po swjatkownym putnikowanju wo družkach – wjace fotow wo nawróće Njebjelčanskeho procesiona

 
       

w KNOTWIŠĆU wo tym, zo měł kóždy z Bohom ličić – wjace fotow wo putnikowanju młodźiny do Róžanta

 
       
wo krupowym procesionje a swojoraznym wašnju twarjenja w Němcach – wjace fotow
 
       
wo swjedźenju nabožno-narodneho kubłanišća, kotrež wobsteji 60 lět 60 lět – wjace fotow
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008