KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 11. měrca 2012

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje wo kóncu časa Stareho zakonja  

       
kotru nowostku je němski financny minister Schäuble bamžej přepodał  
      Foto: kna

wo druhim póstnym seminarje w Smochćicach – wjace fotow

 
       
w rozmyslowanju, kak móžeš dobre wot złeho rozeznawać
 
      Foto: kna
wo rekwiemje a přewodźenju serbskeho měšnika k rowej – wjace fotow  
       

wo žiwjenju a skutkowanju fararja dr. Kilanka – jako měšniski sobubratr, farar we Wotrowje, stawiznisce zajimowany čłowjek a zastupjer Serbow w Sakskim krajnym wustawje za priwatny rozhłós

 
       

w interviewje z awtorku noweje serbskeje dźiwadłoweje hry wo tutej inscenaciji, kotraž změje přichodnu sobotu premjeru

   
       
POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008