KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

11. nowembra 2012

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje wo swjatym, kotryž je swětło wěry do ćmy njewěsteho časa přinjesł
 

       
wo poćahu Drježdźanskich Serbow k fararjej Pjetašej, kotryž je w oktobru zemrěł  

       
wo žiwych Rachlowskich kamjenjach – wjace fotow wo wopyće biskopa Ipolta, kotryž je prěni króć wjesnu kapałku w Kulowskej wosadźe wopytał
 
       
wo wulkotnej naledźe, kotraž je na putnikowanju do Medźugorja knježiła wjace fotow
 
       
 

wo „Domje ćišiny“, kotryž biskop Clemens Pickel w Marksu twari a za kotryž TCM, sekcija „Łužica pomha“, wo pjenježne dary prosy – kontowy zwisk: Cyrill-Methodius-Verein, kontowe čisło 828 23 66, BLZ 750 90 300 pola banki LIGA pod hesłom „Łužica pomha“

 
       

wo bohatosći a chudobje w Albanskej a wo dźěle rjadnicow, za kotrež TCM, sekcija „Łužica pomha“, wo pjenježne dary prosy – kontowy zwisk: Cyrill-Methodius-Verein, kontowe čisło 828 23 66, BLZ 750 90 300 pola banki LIGA pod hesłom „Łužica pomha“

wjace fotow

 
       
w KNOTWIŠĆU wo dźěle w šuli, malawiskim lěću a wulětach – wjace fotow młodeje Serbowki, kotraž přebywa jako misionarka na čas w Africe  
       
wo rjanych wašnjach k swjedźenjej swjateho Měrćina
 
       
wo hłownej zhromadźiznje Hornjołužiskeho zwjazka Carity z.t.  
       
wo temowym tydźenju ARD a serbskeho rozhłosa „Žiwjenje a smjerć“  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008