KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 13. meje 2012

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje wo wosebitym wašnju maćerjow w Portugalskej
 

       
čehodla chce Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo na 98. zjězdźe katolikow Němskeje dohromady tysac eurow rozdźělić a što wopytowarjow hewak w Mannheimje wočakuje
 
       


na kotre wašnje je so 1.000. róčnica Bambergskeho doma woswjećiła

 
      Foto: kna
kak je starobiskop Joachim Reinelt wohnjowych wobornikow na dźaknej Božej mši pohódnoćił – wjace fotow
 
       
wo mejskim nyšporje Towarstwa Cyrila a Metoda w Róžeńće – wjace fotow  
       

wo nowej knize, w kotrejž so zjawne wuznaće wěry na 20. dnju Saksow loni w Kamjencu předstaji

 
       

wo dwěmaj wuznamnymaj mólbomaj žony z dźěsćom, kotruž tež jako kralownu meje česćujemy

 
       
na kotre wašnje su wěriwi Njebjelčanskeje wosady postawu putniskeje Róžeńčanskeje maćerje Božeje rozžohnowali – wjace fotow  
       
wo procesionje z družkami a postawu maćerje Božeje w Radworju – wjace fotow  
       
w KNOTWIŠĆU wo wudźělenju sakramenta swjateho firmowanja w Kulowje – wjace fotow
 
       

wo prěnim swjatym woprawjenju w Njebjelčicach – dalšej foće  

           a Wotrowje – wjace fotow

 
       
kotru nowotwórbu na česć zbóžneho kapłana Alojsa Andrickeho je čěski dźěćacy chór w Radworju a Budyšinje zanjesł – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008