KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

14. oktobra 2012

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
wo tym, zo Jězus njemoralizuje, hdyž někoho powuča  
     
wo zahajenju „Lěta wěry“ a čehodla bamž namołwja, so na posłowne teksty koncila złožować  

       

čemu so 13. rjadna biskopska synoda we Vatikanje wěnuje

 

Foto: kna

       
wo nowej cyrkwinskej wučerce z profetiskim duchom  

Foto: kna

       
wo tym, kak prefekt kongregacije za wučbu wěry jednanja z Piusowym bratstwom widźi
 

Foto: kna

       
wo zasudźenju něhdyšeho bamžoweho komorneho słužownika  

Foto: kna

       
wo třidnjowskim zarjadowanju k temje „Dopomnić so na přichod“ – wjace fotow
 
       
do kotrych njewšědnych žiwjenskich situacijow so měšnicy na swojim dalekubłanju zanurić spytachu  
       
wo dychu wěčnosće – wjace fotow wo putnikowanju serbskeje skupiny do Fatimy a Santiaga de Compostele  
       
wo dostojnje přednjesenym Haydnowym oratoriju, kotryž słuša do najsławnišich twórbow hudźbnych stawiznow – wjace fotow  
       
wo koncerće młodeje Drježdźanskeje jazzoweje skupiny a jeje serbskich zynkach – wjace fotow  
       
  wo swjatej Jadwize, kotraž je tež patronka Serbow Kulowskeje wosady  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008