KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 15. januara 2012

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje, w kotrej zhromadnosći móže so dobre wuwiwać  

       
 

kotrych nowych kardinalow, mjez druhim z Němskeje a Čěskeje, je bamž pomjenował

 

      Foto: kna
štó budźe nowy generalny wikar Zhorjelskeho biskopstwa  

       

kotre wuměłske wuhotowanje nowy Boži dom w Lipsku změje

 

       
kelko wopytowarjow je wustajeńca Raffaeloweju madonow w Drježdźanach přiwabiła  
       

kotre koparske mustwa su wo pokal TCM wojowali a štó je jón dobył – wjace fotow

 
       
 

kotry wothłós je premjera noweje dźiwadłoweje hry Bratrowstwa „Naša ćeta Mija“ měła – wjace fotow 1. dźěl

– wjace fotow 2. dźěl

 
       
  wo rozžohnowanju dołholětneje kantorki w Róžeńčanskej swjatnicy    
       
wo nowej stawizniskej wučbnicy, w kotrejž je nabožne žiwjenje derje zapřijate  
       
kotra nowa twórba je na tradicionelnym hodownym koncerće Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra zaklinčała – wjace fotow  
       
kotra nowa kniha wo klóštrje Marijinej Hwězdźe je njedawno wušła  
       
POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008