KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

16. septembra 2012

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
wo teoriji a praksy, za koho mamy Jězu Chrysta, druheho čłowjeka a sebje samoho
 

       
wo přičinach, čehoždla Vatikan „system Libanon“ podpěra
 
       
z čim Róžeńčanska mać Boža přeprošuje, zo so jej bližiš – wjace fotow wo putnikowanju katolskich Serbow na swjedźenju Marije naroda
   
       

na kotre wašnje so duchowna a dušina cyroba w maćeršćinje w Drježdźanach poskićuje

 
       
kak je Dom biskopa Bena 20. róčnicu swojeho wobstaća wopominał – wjace fotow  
       

wo hoberskej mocy elementow, kajkuž su ju Jasčenjo njedawno začuwali

   
       
što je Zhorjelski starobiskop Müller w swojim prědowanju na putnikowanju kolpingowych swójbow do Róžanta k angažementej wěriwych za cyrkej a towaršnosć rjekł – wjace fotow
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008