KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

18. nowembra 2012

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje wo nowym wotućenju, na kotrež měli přihotowani być
 

       
što je po měnjenju bamža hladajo na přiběracu nabožnu liwkosć „wažna winowatosć“ křesćanow wšitkich konfesijow  

Foto: kna

       
wo mužu z hłubokim poměrom ke Chrystusej
 
       
čehodla měli so z kóncom zemskeho žiwjenja rozestajeć
 
       
 

wo wustajeńcy z prěnjej rukopisnej cyłkownej bibliju w serbskej rěči – wjace fotow

 
       

wo slědach k spočatkam biskopstwa – wjace fotow

 
       
wo dźěćoch, kotrež dorosćenych na swoje wašnje wuča – wjace fotow wo poswjećenju nowotwara katolskeje pěstowarnje w Kamjencu  
       
wo syle drohoćinkow z cyłeho swěta w małej wsy
 
       
wo „swjatym Měrćinje“, kotryž je Myšečansku pěstowarnju wopytał  
       
na kotre wašnje su dźěći w Radworju potrěbnym pomhali – wjace fotow “  
       
wo ekumeniskim swjedźenju swjateho Měrćina w Budyšinje  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008