KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

19. awgusta 2012

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje, na kotre wašnje móžeš wotpočnyć a so znowa na puć podać
 

       
wo štyridnjowskim schadźowanju němskeje a čěskeje Ackermannoweje wosady w Budyšinje – wjace fotow
 
       
wo žołmje solidarnosće před dźesać lětami a pomocy Zwjazka Carity Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa škodowanym powodźenja – wjace
   
       

čehodla ćerpi po wuprajenju japoštołskeho nuncija arcybiskopa Perisseta bamž dla cyrkwje w Němskej

 
       

štó je z błyšćitym špihelom dobreho přikłada měnjeny – wjace fotow wo klóšterskim swjedźenju składnostnje 800lětneho wobstaća rjada klarisow

 
       

na kotre wašnje je so w Kulowje 150lětne skutkowanje boromejkow wopominało – wjace fotow

   
       
w rozmyslowanju wo rozmołwje z Bohom wo zawěsćenju  
       
wo wulěće swójbow Radworskeje wosady z kolesom, z wětřikom, runjewom, z wjeselom – wjace fotow
 
       
  wo putnikowanju zbrašenych Marje-Marćineho domu do Róžanta – wjace fotow    
       
  wo koncerće přewažnje jendźelskeje duchowneje hudźby w Smochćicach – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008