KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

21. oktobra 2012

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
na kotre wašnje Bóh z nami sympatizuje
 

       
spominanje Ukrainčanki, kak su ukrainscy grjeksko-katolscy wěriwi cyrkwi swěru wobchowali
 
       
wo skutkach, kotrež maja konkretne mjena – wjace fotow wo spožčenju Myta Domowiny 2012
   
       

što je předsyda Domowiny Dawid Statnik w interviewje k přeco hišće w Serbach rozšěrjenemu měnjenju, zo je Domowina „čerwjena“, rjekł – wjace fotow wo swjedźenskim zarjadowanju składnostnje 100. róčnicy załoženja Domowiny we Wojerecach

 
       

wo cyrobje, kotruž su wobdźělnicy serbskich eksercicijow za dušu a ćěło nazhonili

 
       

što měli w ćichej chwili na so skutkować dać – wjace fotow wo dźaknej Božej mši, z kotrejž buštej po šěsćlětnym saněrowanju klóšterska cyrkej a křižna zahroda přepodatej

   
       
wo měšniku, kotryž je kulowate narodniny woswjećił, a jeho horliwosći za Chrystusa  
       
wo domchowance we Wotrowskej pěstowarni
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008