KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 22. apryla 2012

 

 

  Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje wo jutrach na ćěle a duši  

       
wo mužu słowa, kotryž je před něšto dnjemi swoje 85. narodniny woswjećił
 
      Foto: kna


wo wustajenju swjateje suknje w Trieru

 
      Foto: kna
 wo zběhance za katolsku pěstowarnju w Kamjencu – wjace fotow  
       
wo wšelakich wašnjach wujednanja z Bohom
 
       

wo njewšědnym koncerće w Radworskej cyrkwi

 
       

wo procesionje z konjemi jutry póndźelu w Bieńkowicach               – wjace fotow 

 

– rozprawa w KP z lěta 1997 wo jutrownym jěchanju w susodnej wsy Pietrowicach Wielkich 

 
       
wo prěničce Nawkec dwójnikow, kotraž je w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła
 
       
wo zetkanju Budyskich serbskich seniorow, na kotrymž je Pawoł Rota wo serbskich rjadnicach rozprawjał  
       
w KNOTWIŠĆU wo Emmauskim pućowanju dekanatneje młodźiny w Koćinje – wjace fotow  
       
što su dźěći pjatych a šěstych lětnikow na swojimaj kubłanskimaj dnjomaj dožiwili – wjace fotow    
       
wo prěnimaj swjatymaj woprawjenjomaj
wjace fotow z Ralbic
wjace fotow z Radworja
 
       
POKIWY  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008